Utgiver: Raseklubb for dansk/svensk gårdshund
Redaktør:

Medlemskontingent RDSG:
Hovedmedlemskap: pr. 1/1-2023 kr 300,- pr år I tillegg kommer grunnkontingent NKK. Familiemedlemskap: kr 150,-
Det må være ett hovedmedlem i husstanden for å knytte til seg familiemedlemmer. Hovedmedlem mottar medlemsblad. Medlemmer av NKK har også tilgang til mye aktuell informasjon på www.nkk.no

Kontakt oss på: post@gardshunden.no

© Copyright - Raseklubb for dansk/svensk gårdshund